Filosoferen met kinderen

Filosoferen met Kinderen

Filosoferen met kinderen is een vast onderdeel binnen het lesgebeuren van iedere klas.
Deze werkvorm legt vooral de nadruk op taalvaardigheid in plaats van op taalkennis. Het draagt bij tot het creëren van een omgeving waar op een natuurlijke manier met taal kan omgegaan worden. Kinderen komen in gesprek met leeftijdsgenoten over de meest uiteenlopende onderwerpen waar geen voorkennis voor nodig is en leren helder en duidelijk verwoorden wat hun gedachten zijn. Hun mening wordt serieus genomen door de leerkrachten en de klasgenoten. Dit geeft het individuele kind zelfvertrouwen om Nederlands te praten. Tegelijkertijd wordt ook hun actief luistergedrag ontwikkeld en leren zij nuanceringen aanbrengen in hun woordenschat.
De leerlingen hebben nood aan een omgeving waarin op een natuurlijke wijze met taal kan worden omgegaan. Door de methode ‘filosoferen met kinderen’ creëren we als het ware een natuurlijke taalomgeving en krijgen de kinderen de kans om hun vaardigheid in de Nederlandse taal op te bouwen.
Filosoferen met kinderen draagt eveneens bij tot intercultureel onderwijs. Kinderen leren om samen na te denken en in gesprek te zijn. Ze leren andere meningen  respecteren en leren ook ingaan op opinies waar ze niet mee akkoord zijn.
Filosoferen met kinderen bevordert de denkvaardigheid van de kinderen. Door te filosoferen worden kinderen er toe aangezet om hun redeneervaardigheden te verbeteren. Ze leren goede en minder goede argumenten van elkaar te onderscheiden. Ze leren denkconstructies opzetten met een zekere logische samenhang.
Filosoferen met kinderen levert eveneens een bijdrage tot de morele ontwikkeling van kinderen. Heel dikwijls draagt de leerkracht waarden over van wat goed en kwaad is.
Het filosoferen daarentegen onderzoekt waarden en stelt ze in vraag.