Medicatie

Medicatie op school

Beste ouders

Eerst en vooral willen wij benadrukken dat, in het belang van andere leerlingen en leerkrachten, een zieke kleuter of leerling best een aantal dagen thuis blijft. Toch kan het gebeuren dat een kind op school medicijnen moet nemen. Leraren zijn geen artsen en mogen dus niet zomaar medicijnen toedienen. Dan zijn ze volgens de wet strafbaar. Medicatie wordt uitsluitend toegediend indien wij in het bezit zijn van een schriftelijke toestemming. Dit document is beschikbaar in de school. Zonder attest zal geen enkele leerkracht medicatie toedienen, ook niet bij uitzondering. Leerlingen zijn zelf ook nooit in het bezit van medicatie.

Met dank voor uw medewerking.

Martine Dierickx (directeur)

document_pdf