Milieuzorg op school

Milieuzorg op school

Mos groeit niet alleen tussen de stenen en op de daken, maar ook in onze school. Het is een milieuzorgproject waaraan de hele schoolgemeenschap meewerkt. Op deze manier werkt de school op een pedagogisch verantwoorde manier een eigen milieuzorgsysteem uit binnen vijf verschillende thema’s.

  • Natuur
  • Afvalpreventie
  • Verkeer
  • Energie
  • Water

Deze thema’s hebben heel wat te bieden en het werken daarover draagt bij tot een ruime, duurzame ontwikkeling en brengt hen tot milieuvriendelijke attitudes.
Ervaring leert ons dat kinderen bijzonder geïnteresseerd en begaan zijn met ons milieu en open staan voor deze thema’s. Dat we daar dan ook mee op weg gaan laat zich schooljaar na schooljaar zien in tal van activiteiten.. Daarbij proberen we niet enkel op klas- en schoolniveau te werken, maar ook op buurtniveau.
Wij hebben reeds onze groene vlag behaald, maar willen nog graag mee bouwen aan een samenleving waar het goed vertoeven is voor iedereen.
Wie graag meer wil weten over Milieuzorg Op School, neemt een kijkje op de website www.milieuzorgopschool.be.