Websites voor ouders

Scholengemeenschap De Groene Vallei

Onze scholengemeenschap in de groene rand van Brussel

Naar de website

Vrij CLB Pieter Breughel

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding, afgekort CLB, heeft als opdracht mee te werken aan het welbevinden van de leerlingen gedurende hun onderwijsloopbaan. In een CLB werken o.a. artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen. Deze werken samen in een multidisciplinair team.

Naar de website

Administratie basisonderwijs

Je vindt hier informatie over het door de Vlaamse Gemeenschap erkend, gefinancierd of gesubsidieerd gewoon en buitengewoon kleuter- en lager onderwijs. Je vindt hier dus geen informatie over het privé-onderwijs in Vlaanderen.

Naar de website

Veelgestelde vragen over school- en studietoelagen

Via deze link vind je een antwoord op FAQ’s over school- en studietoelagen.

Naar de website

Gids voor ouders met kinderen in het basisonderwijs

Je kan de brochure hier downloaden in pdf-formaat. Je vindt er info over rechten en plichten van kinderen en hun ouders en over mogelijkheden om te participeren.

Naar de website

Leerplicht

Online brochure over leerplicht met antwoorden op een aantal veelgestelde vragen.

Naar de website

Letop.be

Alle informatie over leerstoornissen verzameld op één plek.

Naar de website

Vlaamse luizensite

De Vlaamse luizensite, de site waar u een antwoord vindt op al uw vragen over luizen

Naar de website