4 gouden regels

De school verwacht dat uw kind zich houdt aan de 4 gouden regels die we zéér belangrijk vinden. Deze 4 algemene regels worden onderverdeeld in kleinere regels die op een ludieke wijze aan de kinderen worden aangeleerd:

Beleefd zijn, dat is voor iedereen fijn!

Gezocht: kinderen/leerkrachten/ouders die…

 • gebruik maken van de toverwoorden: alsjeblieft, dankjewel en wablieft

 • luisteren naar elkaar en elkaar laten uitpraten

 • die volwassenen laten voorgaan

 • geen onbeleefde woorden of gebaren gebruiken

 • kijken naar wie tegen hen praat

 • gebruik maken van de toverwoorden: goeiemorgen, tot morgen, goedenavond…

 • met 2 woorden spreken: ja mama, nee papa, ja juf…

 • hun beurt afwachten om iets te zeggen


Respect voor mens en materiaal, dat vinden wij geniaal!

Gezocht: kinderen/leerkrachten/ouders die…

 • na gebruik alles weer terug op zijn plaats leggen

 • zorg dragen voor eigen materiaal en dat van anderen

 • elkaar behandelen zoals ze zelf graag behandeld willen worden

 • eerlijk zijn in wat ze zeggen en doen

 • op een respectvolle manier communiceren

 • respect hebben voor het werk van de anderen

 • de gemaakte school- en klasafspraken kunnen aanvaarden en naleven

 • elkaar aanmoedigen


Tik tok, kijk naar de klok!

Gezocht: kinderen/leerkrachten/ouders die…

 • briefjes op tijd afgeven

 • tijdig reageren op berichten

 • op de speelplaats staan voor 's morgens de bel gaat

 • op tijd hun huistaken afgeven

 • het gevraagde materiaal op tijd mee naar school geven/nemen

 • op tijd naar huis gaan

 • op tijd gaan slapen en opstaan

 • op tijd in de rij staan


Nederlands leren = samen investeren

Gezocht: kinderen/leerkrachten/ouders die…

 • Nederlands praten van zodra zij de schoolpoort binnen stappen

 • Nederlands praten wanneer zij op uitstap gaan met de school

 • thuis bij de thuiskoffer Nederlands praten

 • zelf voor een tolk zorgen om het oudercontact vlot te laten verlopen

 • alle communicatie in het Nederlands voeren

 • bewust voor het Nederlands kiezen en dit ook zelf respecteren

 • die moeite doen om Nederlands te praten

 • Nederlands spreken op een activiteit van de school