Maar ook

Kleuteronderwijs

Co-teaching: Peggy Van Britsom

Taalondersteuning: Elke Doolaege

Turnen: Ann Van Beylen

Kinderverzorging: Nancy Decat

Lager onderwijs

Co-teaching: Hilde Baudemprez.

Taalondersteuning: An Thomassen

Turnen: Ann Van Beylen & Sara Hagens

Andere

Zorgcoördinator: Jana Deschodt

Administratief medewerker: Isabella De Broyer

ICT-coördinator: Klaas Van Schuylenbergh

Voor- en naschoolse opvang: Charifa Harouch

Onderhoud: Marleen Van den Broeck & medewerkers van ISS