Maar ook

Kleuteronderwijs

Co-teaching en taalondersteuning: Peggy Van Britsom

Co-teaching en taalondersteuning: Hannelore Verheye

Zorg: Elke Doolaege

Turnen: Ann Van Beylen

Kinderverzorging: Nancy Decat

Lager onderwijs

Co-teaching en taalondersteuning: An Thomassen

Co-teaching en taalondersteuning: Jana Bruffaert

Turnen: Ann Van Beylen & Sara Hagens

Anderen

Zorgcoördinator: Jana Deschodt

Administratief medewerker: Isabella De Broyer

ICT-coördinator: Klaas Van Schuylenbergh

Voor- en naschoolse opvang: Hui Wang

Onderhoud: Marleen Van den Broeck & medewerkers van ISS