Maar ook

Zorgcoördinator: Jana Deschodt

Voor- en naschoolse opvang: Hui Wang

Toezicht, refter, studiemeester: Issa Hanna

Administratief medewerker: Isabella De Broyer

Onderhoud: Marleen Van den Broeck

Directie: Kristin Scheerens