Milieuzorg op school - Gezondheid

Milieuzorg op school - Gezondheid

Onze school is een MOS-school. Dit wil zeggen dat wij een duurzame leer-en leefomgeving creëren samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school.


We besteden veel aandacht aan:

- afval en dan vooral de beperking hiervan

- gezonde voeding

- bewegen

- natuur

- verkeer en mobiliteit

- hygiëne

- energie

- veiligheid en EHBO

- welbevinden en betrokkenheid