Lager onderwijs

1ste leerjaar: Céline Sablon en Kelly Mertens

2de leerjaar: Lise Van Cutsem

3de leerjaar: Alexia De Veuster

4de leerjaar: An Thomassen

5de leerjaar: Bieke Van Dam & Jolijn Favest

6de leerjaar: Kim Denies & Jo Van Audenhove

Taalondersteuning, co-teaching en zorg

Elke Doolaege, Charlotte Penesich, Jo Van Audenhove, 

Bieke Van Dam en Kelly Mertens

Lichamelijke opvoeding: Ann Van Beylen en Sara Hagens