Beleid grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag is

  • elk gedrag dat persoonlijke of algemene geldende waarden en normen schendt

  • elk gedrag dat grenzen overschrijdt en (on)bewust schade toebrengt of dreigt toe te brengen aan anderen, de omgeving of zichzelf.

Via de onderstaande link vindt u meer informatie over de verschillende soorten grensoverschrijdend gedrag en hoe de school hiermee omgaat.