Leesprojecten

Leesprojecten

Boekenkar:

Een kleine winkelkar wordt gevuld met boeken. Deze kar gaat van klas tot klas. Elke klas krijgt de kar een week in de klas en rijdt deze daarna door naar de volgende klas. Tijdens deze week kunnen de leerlingen op elk vrij moment in de boeken lezen die in de kar zitten. Als elke klas de boekenkar op bezoek heeft gehad, wordt deze weer gevuld met andere boeken. De rondrit door de verschillende klassen begint opnieuw. De boekenkar laat de kinderen kennis maken met verschillende soorten boeken.


Boekenkast:

Op woensdag wordt onze turnzaal omgevormd tot een boekenkast. Daar kunnen de kinderen eerst genieten van het luisteren naar een stukje van een boek dat ze zelf kunnen kiezen uit het aanbod. Daarna is er tijd om vrij te lezen. Alle klassen worden opgenomen in een beurtrol. Voor dit project werken we samen met de bib van Op-Weule.


Ruilkast:

In de ruilkast zit voor elke klas van de lagere school een aangepast aanbod tweedehands boeken. Als uw kind thuis een boek heeft dat hij/zij niet meer nodig heeft en dat nog in redelijke staat verkeerd, kan dat geruild worden in de ruilkast. Uw kind kiest een boek uit de kast dat hij/zij graag zou hebben. Het boek van uw kind komt dan op die plaats te staan en kan door een ander kind gekozen worden. Het boek dat uw kind in de ruilkast zet, wordt dus eigendom van de ruilkast. Het boek dat uw kind eruit neemt, wordt eigendom van uw kind. Het ruilen vindt plaats op vrijdagnamiddag. Er kunnen dus, voor alle duidelijkheid, geen boeken geleend worden uit de ruilkast. Er mag enkel een boek uit de kast genomen worden als er een ander in de plaats wordt gezet. Hebt u thuis nog andere Nederlandstalige boeken die u niet meer nodig heeft, mag u deze altijd aan de ruilkast schenken.


Geef eens een boek cadeau met je verjaardag:

Een jarige vindt het fijn om zijn/haar klas te trakteren met een verrassing. Dat moet niet steeds iets voor elk kind individueel zijn. Waarom eens niet trakteren met een boek?! Je kan steeds de klasjuf raadplegen om te weten te komen welk boek de klas kan gebruiken. Een andere mogelijkheid is dat uw kind zelf een boek uitkiest en het cadeau geeft aan de klas als hij/zij jarig is. Als uw kind er vooraan een korte boodschap in noteert, is het ook fijn voor de kinderen die nadien in de klas komen. Zo weten zij van wie de klas het boek gekregen heeft.


Kwartierlezen:

Tijdens dit kwartiertje gaan de leerlingen iedere dag vijftien minuten vrij lezen. Dit is een leuke en effectieve manier om de leesvaardigheid, woordenschat én schoolprestaties van kinderen te verbeteren.