Downloads

Hier vindt u een aantal nuttige documenten die u kan downloaden.

Schoolreglement


Infobrochure onderwijsregelgeving


Ziektebriefjes

Deze briefjes kunnen enkel gebruikt worden bij afwezigheid wegens ziekte van maximaal 3 opeenvolgende kalenderdagen. Voor een afwezigheid van meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen moet een doktersattest ingediend worden! Wie bijvoorbeeld ziek is op vrijdag én maandag moet dus een doktersattest indienen, aangezien dit een ziekte van 4 kalenderdagen is.


Medicatie op school

In uitzonderlijke gevallen kan u als ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan uw kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. Hiervoor kan eventueel het 'attest toedienen medicatie op school' gebruikt worden. De school verwacht dat u de toe te dienen medicatie in de originele verpakking met een volledige bijsluiter aan de klasleraar bezorgt.


Privacyverklaring