Taalvaardige leerlingen

Taalvaardige leerlingen

We willen kinderen die vlot Nederlands spreken. We willen van alle kinderen sterke lezers maken, die lezen met begrip en plezier. We willen van alle kinderen sterke luisteraars maken, die luisteren met begrip en plezier. De personeelsleden geven het goede voorbeeld.