Medicatie op school

Medicatie op school

De laatste jaren wordt in toenemende mate gevraagd aan leerkrachten/school om medicatie toe te dienen op school. Graag hadden wij hieromtrent de volgende afspraken gemaakt:

  • Gelieve in de mate van het mogelijke te vermijden dat medicatie op school moet worden toegediend.
  • Indien toch aan uw kind medicatie op school moet worden toegediend, en voor zover de toediening ervan niet door medisch opgeleid personeel noodzakelijk is, is het verplicht voorafgaand het onderstaande attest door de behandelende arts te laten invullen.
  • Kinderen geven altijd de medicatie aan de leerkracht/school. Zij bewaren nooit zelf de medicatie.
  • De medicatie moet steeds in de originele verpakking met daarbij bijhorende bijsluiter worden meegebracht, voorzien van een etiket met daarop de naar van het kind.
  • De leerkracht/school kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden voor de neveneffecten die bi het kind optreden naar aanleiding van het toedienen van deze medicatie.
  • Bij twijfel of vragen vanuit de school kan het nodig zijn dat de CLB-arts contact opneemt met uw huisarts.