Werken als team

Werken als team

Alle kinderen, ouders en personeelsleden werken aan een gemeenschappelijk doel, waarbij een optimaal resultaat bereikt wordt door samenwerking. Hierbij is er speciale aandacht voor verbondenheid, vertrouwen, leren van elkaar en gedeelde verantwoordelijkheid.