Ziektebriefjes

Ziektebriefjes

Deze briefjes kunnen enkel gebruikt worden bij afwezigheid wegens ziekte van maximaal 3 opeenvolgende kalenderdagen. Voor een afwezigheid van meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen moet een doktersattest ingediend worden! Wie bijvoorbeeld ziek is op vrijdag én maandag moet dus een doktersattest indienen, aangezien dit een ziekte van 4 kalenderdagen is.

Klik hier om de briefjes te downloaden: